ENGLISH 简体中文 網站導覽 回前頁
:: 西藥 > 呼吸系統製劑 > 支氣管擴張製劑
Product Picture
型號:
品名:喘平樂錠
Bambuterol HCl 10mg
產品說明:

喘平樂

Baburol Tab.

 

Bambec

AstraZeneca

 

100-600-2001       30

(613390)

100-600-2002     1000

(613391)

每錠含

Bambuterol HCl.….………..…….10mg

 

Reg. No. 045041 (BE)

 

[適應症]

支氣管氣喘。

 

[用法/用量]

成人推薦起始劑量為10mg,於睡前服用;在1~2星期以後視臨床作用,劑量可增加至20mg

 

 


 

|
桃園市桃園區介壽路22號 TEL: 886-3-361-2131 FAX: 886-3-367-0029 E-mail: service@sintong.com Copyright© 2020 信東生技股份有限公司