ENGLISH 繁体中文 网站导览 回前页桃园市介寿路22号
电话:(03)3612131~3612136
传真:桃园(03)3670029 台北(02)23519839
桃园服务专线:(0800)005666
台北服务专线:(0800)231525
台中服务专线:(0800)420003
嘉义服务专线:(05)2759069
高雄服务专线:(0800)751039

|
桃园市桃园区介寿路22号 TEL: 886-3-361-2131 FAX: 886-3-367-0029 E-mail: service@sintong.com Copyright© 2020 信东生技股份有限公司